Midtvejskonference i PFL-Skole

Den 30. januar 2018 afholdte skoledelen af Program for læringsledelse Midtvejskonference for skoleledere. Dagen blev afholdt på Munkebjerg hotel i …

Kvalitet i dagtilbud – På vej

Den 27. november 2017 afholdt dagtilbudsdelen af Program for læringsledelse konference for alle med ledelsesfunktioner (dagtilbudschefer, ledere, mellemledere). Temaet for …

Lederseminarer – skoledelen

Ledelse af professionelle læringsfællesskaber I skoledelen af Program for Læringsledelse har vi i efteråret 2016 gennemført lederseminarer i de 13 …

Kvalitet i dagtilbud – hvordan?

Den 17. november 2016 afholdt dagtilbudsdelen af Program for læringsledelse konference for alle med ledelsesfunktioner (dagtilbudschefer, ledere, mellemledere). Dagtilbudsdelen af Program …

10. klassecentre fungerer bedre

10. klassecentre fungerer bedre end 10. klasser på skolerne og styrker blandt andet elevernes mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. …