2017 – 2018

Dagtilbud

Styrk kvaliteten af dagtilbud i Danmark:
Data, forskningsviden og kompetenceudvikling

En del af serien Empirisk skole-og dagtilbudsforskning NCS #3 

Rapporten er en afgrænset læringsrapport, der baserer sig på en kortlægningsundersøgelse, der blev gennemført i ugerne 38-41, 2017 i seks danske kommuner i forbindelse med Program for læringsledelse – dagtilbud (2015 – 2019). I denne rapport præsenteres resultaterne af indsatsen i projektet fra 2015 til 2017 ved at sammenligne resultaterne af de to dataindsamlinger.

Rapporten er skrevet af professor Lars Qvortrup og udgivet af Aarhus Universitetsforlag. Se mere her

 

 


Skole

Læringsrapport 2017 – Skoler
Resultater fra kortlægningsundersøgelse for alle kommuner

Rapporten er en afgrænset læringsrapport, der baserer sig på en kortlægningsundersøgelse, der blev gennemført i ugerne 38-41, 2017 i tretten danske kommuner i forbindelse med Program for læringsledelse – skole (2015 – 2019).

Rapporten er skrevet af professor Lars Qvortrup og professor Niels Egelund, og den er udgivet af Aalborg Universitetsforlag. Se mere her

 

 

 


Portræt af elever med særlige behov:
Supplerende undervisning og specialundervisning i 13 kommuner

En del af serien Empirisk skole- og dagtilbudsforskning NCS #1

Rapporten handler om elever, som modtager supplerende undervisning eller specialundervisning. Den bygger på data fra kortlægningsundersøgelser, der er gennemført i tretten danske kommuner i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektet Program for læringsledelse – skole (2015 – 2019).

Rapporten er udarbejdet af professor Niels Egelund, professor Thomas Nordahl, seniorrådgiver Ole Hansen, specialkonsulent Pia Guttorm Andersen og professor Lars Qvortrup, og den er udgivet af Aarhus Universitetsforlag. Se mere her

 

 


Fagligt lavt præsterende elever:
Hvem får støtte?

En del af serien Empirisk skole- og dagtilbudsforskning NCS #2

Rapporten omhandler elever, der tildeles forskellige former for støtte, og hvorvidt det er karakteristika ved eleverne, der betinger eventuelle forskelle. Den bygger på data fra kortlægningsundersøgelser, der er gennemført i tretten danske kommuner i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektet Program for læringsledelse – skole (2015 – 2019).

Rapporten er udarbejdet af professor Niels Egelund, professor Thomas Nordahl, seniorrådgiver Ole Hansen, specialkonsulent Pia Guttorm Andersen og professor Lars Qvortrup, og den er udgivet af Aarhus Universitetsforlag. Se mere her