2019 – 2020

Dagtilbud

Systematisk arbejde over tid betaler sig:
Resultater fra Program for læringsledelse – dagtilbud

Rapporten er en afgrænset læringsrapport, der baserer sig på en kortlægningsundersøgelse, der blev gennemført i ugerne 38-41, 2019 i seks danske kommuner i forbindelse med Program for læringsledelse – dagtilbud (2015 – 2019).

Rapporten er skrevet af professor Thomas Nordahl, ph.d. studerende Line Skov Hansen, professor Charlotte Ringsmose og professor May Britt Drugli, og den er udgivet af Aalborg Universitetsforlag. Se mere her

 

 


Perspektiver på kvalitet i daginstitutioner:
Resultater fra et kvalitativt studie i seks kommuner

Rapporten omhandler et kvalitativt studie, der har til formål at opnå indsigter i, hvad der ligger bag, når daginstitutioner repræsenterer forskellig kvalitet og dermed også indblik  i praksisser og forhold, der fører til, at daginstitutionerne placerer sig forskelligt i forhold til forskellige kvalitetskriterier.

Rapporten er skrevet af professor Charlotte Ringsmose, og den er udgivet af Aalborg Universitetsforlag. Se mere her

 

 


Skole

Udfordringer og succeser i skoleudvikling: 
– Når tallene taler

Rapporten er en afgrænset læringsrapport, der baserer sig på en kortlægningsundersøgelse, der blev gennemført i ugerne 38-41, 2019 i tretten danske kommuner i forbindelse med Program for læringsledelse – skole (2015 – 2019). Her præsenteres en forskningsbaseret analyse af resultaterne fra 5 års skoleudviklingsarbejde i tretten kommunale skoleforvaltninger.

Rapporten er skrevet af lektor Lars Bang Jensen, professor mso Annette Lorentsen, ph.d. studerende Martin Brygger Andersen, ph.d. studerende Nanna Limskov Stærk Christiansen og ph.d. studerende Ida Spangsberg Hansen, og den er udgivet af Aalborg Universitetsforlag. Se mere her

 


Elever med dansk baggrund og elever med indvandrerbaggrund
forskelle og ligheder

Rapporten omhandler forskelle og ligheder mellem skoleelever med dansk baggrund og elever med indvandrerbaggrund. Den bygger på data fra den første af i alt tre kortlægningsundersøgelser der er gennemført i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektet Program for læringsledelse (2015 – 2019).

Rapporten er udarbejdet af professor Niels Egelund, professor Thomas Nordahl og specialkonsulent Pia Guttorm Andersen, og den er udgivet af Aalborg Universitetsforlag. Se mere her