Læringsrapport I og II i PFL Dagtilbud

Styrk kvaliteten af dagtilbud i Danmark.

I Program for læringsledelse kortlægges læringsmiljøet i de deltagende dagtilbud tre gange med to års mellemrum: 2015, 2017 og 2019. I efteråret 2017 blev den anden kortlægningsundersøgelse i Program for læringsledelse – dagtilbud derfor gennemført. Undersøgelsen kortlagde læringsmiljøet i 175 dagtilbud (matrikler), og den involverede 250 ledelsespersoner, 2700 pædagogiske medarbejdere samt ca. 4500 børn i alderen 4-5 år.

Undersøgelsens resultater er tidligere bearbejdet i 6 kommunale læringsrapporter, der omhandlede udfordringer og styrker i den enkelte kommunes dagtilbud. Nu foreligger der også en rapport med de samlede resultater: Styrk kvaliteten af dagtilbud i Danmark – Data, forskningsviden og kompetenceudvikling. Se mere her

De samlede resultater fra kortlægningsundersøgelsen i 2015 findes ligeledes i rapporten: Uligheder og variationer – i dagtilbud. Se mere her