Support

Netværk
I tilfælde af nedbrud på kommunens netværk varetages den tekniske support af den lokale/kommunale support, som dagtilbuddene og kommunerne sædvanligvis anvender.


Kortlægningsportal
Til tilfælde af, at linket til kortlægningsportalen ”går ned” supporteres denne fejl øjeblikkeligt af Conexus.

Mail: support@conexus.no


Dagtilbud: Spørgsmål om kortlægningen mv.
Ole Hansen
Mail: oh@ikl.aau.dk
Mobil: 40220271

Annemette Helligsø
Mail: anhe@ikl.aau.dk
Mobil: 22746464

Line Skov Hansen
Mail: lsha@ikl.aau.dk
Mobil: 22360233