Support

Netværk
I tilfælde af nedbrud på skolens og/eller kommunens netværk varetages den tekniske support af den lokale/kommunale support og som dagtilbuddene/skolerne og kommunerne sædvanligvis anvender.


Kortlægningsportal
Til tilfælde af, at linket til kortlægningsportalen ”går ned” supporteres denne fejl øjeblikkeligt af Conexus

Mail: support@conexus.no


Dagtilbud: Spørgsmål om kortlægningen mv.
Ole Hansen
Mail: oh@ikl.aau.dk
Mobil: 40220271

Annemette Helligsø
Mail: anhe@ikl.aau.dk
Mobil: 22746464

Skole: Spørgsmål om kortlægningen mv.
Ole Hansen
Mail: oh@ikl.aau.dk
Mobil: 40220271