Læringsledelse – dagtilbud

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Udklip.png

Fra 2021 – 2025 danner forsknings- og udviklingsprojektet Læringsledelse – dagtilbud en vigtig ramme om den retning, som de kommunale børnehaver, vuggestuer og dagplejere i Kolding Kommune skal udvikle sig i. Projektet, der er en fortsættelse af Program for læring – dagtilbud, hvor seks kommuner deltog, er et samarbejde mellem Kolding Kommune og LSP – Laboratorium for praksisrettet dagtilbuds- og skoleforskning, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet (AAU).

Læringsledelse – dagtilbud tager afsæt i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, og det bygger på en tilgang, hvor samarbejde, sammenhæng og en systemomfattende indsats i arbejdet med kvalitet, kobles med pædagogisk analyse af data og brug af forskningsviden som afsæt for at skabe systematik i fælles drøftelser, faglige refleksioner og evaluering med arbejdet med at skabe dagtilbud af høj kvalitet for alle børn.

Centralt i dette arbejde er LSP-kortlægningsundersøgelsen, der i gennemføres i efteråret 2021 og 2023. Via LSP-kortlægningen kortlægges dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljø og praksis gennem spørgsmål, der retter sig mod følgende informantgrupper: dagtilbuddets 4-5-6-årige børn, forældre, pædagoger, kontaktpædagoger og ledelser.

Ved gennem kortlægningen at inddrage de 4-5-6-årige børns perspektiv på egen dagtilbudshverdag får ledelse, medarbejdere og forvaltning i Kolding Kommune et vigtigt afsæt, samt pejlemærker for arbejdet med kvalitet. Derudover giver kortlægningen også projektets forskere et unikt datasæt, der i alt rummer data fra fem kortlægninger, som er indsamlet gennem et sammenhængende forsknings- og praksissamarbejde fra 2016 – 2025.

Denne del af projektets forskningsdel afrapporteres, ligesom tidligere, i en Læringsrapport efter hver kortlægning. I denne del af projektet er professor Thomas Nordahl og SePU – Senter for praksisrettet utdanningsforskning, Høgskolen i Innlandet en vigtig samarbejdspartner.

LSP-kortlægingen suppleres i projektet af kortlægning via observation. Helt konkret foregår dette ved at kommunens konsulenter og ledere via samarbejde med professor Charlotte Ringsmose oplæres i brug af observationsværktøjet KIDS.

Læs mere om LSP-kortlægningen og kortlægning med KIDS her

For mere information eller deltagelse i lignende projekt, kontakt:

Projektleder Line Skov Hansen
lsha@ikl.aau.dk
22360233