Teamkoordinator

Digitalt kompetencerum

Indgang til digitalt kompetencerum for teamkoordinatorer findes her:

Dagtilbud
Skole


Kompetenceforløb for teamkoordinatorer
Lærere og pædagoger i dagtilbud og skole skal i forbindelse med kompetenceforløbende arbejde i teams. Et team består af en ca. 6-8 personer. I hvert team vælges en teamkoordinator, der bl.a. har følgende funktioner:

  • Strukturerer og styrer mødet, samt har fokus på teamets fælles beslutninger
  • Holder fokus på teamets data- og forskningsinformerede og målstyrede arbejde i forhold til børns/elevers læring og trivsel
  • Holder fokus på teamet som et lærende team, der med udgangspunkt i arbejdet med børns/elevernes læring og trivsel har fokus på egen og fælles professionelle praksis
  • Støtter og bidrager til en ligeværdig og anerkendende kommunikation i teamet.

Mål for kompetenceforløbet for teamkoordinatorer:

  • At teamkoordinatoren har kendskab til og kan anvende redskaber til mødeledelse
  • At teamkoordinatoren kan lede læringsaktiviteter i eget team i samarbejde med kollegerne
  • At teamkoordinatoren er i stand til at tilrettelægge teamets arbejde med læringsmålstyret undervisning/pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i analyse og systematisering af pædagogisk data.

Læs mere om kompetenceforløbet for teamkoordinatorer i dagtilbud her
Læs mere om kompetenceforløbet for teamkoordinatorer i skolen her