Ekstern evaluering af Program for Læringsledelse – dagtilbud

Lektor Bent B. Andresen, DPU, har stået for den eksterne evaluering af Program for Læringsledelse-dagtilbud. Evalueringsrapporten har fået titlen “Styrket kollektiv og analytisk praksis gennem brug af data og forskningsviden”.

Rapporten indeholder resultaterne af den eksterne evaluering af program for Læringsledelse – dagtilbud, som er gennemført i Billund, Fredericia, Hedensted, Kolding, Nordfyns og Svendborg Kommuner i årene 2015-2019. Hensigten med  evalueringen er at afdække værdien af programindsatsen i de 6 deltagende kommuner. Rapporten giver et indblik i deltagernes sensemaking i forhold til at arbejde data- og forskningsinformeret i professionelle læringsfællesskaber.

  • Læs rapporten her