Kompetenceforløb

Kompetenceudviklingen i Læringsledelse har følgende målgrupper:

 • Alle lærere og pædagoger i skolen, samt det pædagogiske personale i dagtilbud
 • Teamkoordinatorer
 • Kommunale ressourcepersoner og konsulenter
 • Skole- og dagtilbudsledelse

Kompetenceforløbene vil være baseret på følgende principper:

 • Kompetenceudvikling skal være forskningsbaseret, dvs. være baseret på eksisterende forskningsviden om forholdet mellem pædagogiske indsatser og elevernes læring og trivsel
 • Kompetenceudvikling skal være evidensinformeret, dvs. informeret af de data om elevernes læring og trivsel, som indsamles og analyseres som en del af programmet
 • Kompetenceudvikling skal være kollektiv og teambaseret
 • Kompetenceudvikling skal være praksisnær
 • Kompetenceudvikling skal forankres i lærernes, pædagogernes og ledelsens organisatoriske kultur

Der vil i programmet især blive lagt vægt på, gennem forskningsinformeret (dvs. data- og evidensinformeret), kompetenceudvikling at sikre, at lærere, pædagoger og ledere arbejder på basis af viden om elevernes læring og trivsel, og at indsatsen er fokuseret på lærings-, trivsels- og kompetencemål.

Kompetenceforløbene vil have følgende form:

 • Teambaseret​
 • Opbrudte forløb​
 • Blended learning fx seminarer, workshops og ​e-læringsmoduler