Program for læringsledelse – dagtilbud (2015 – 2019)

Program for læringsledelse – dagtilbud 2015 – 2019 (PFL-dagtilbud) baserede sig på de samme ideer og knyttede sig tæt til skoledelen af Program for læringsledelse, som i efteråret 2014 modtog en bevilling på 21 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden, og som 13 danske kommuner deltog i. Målet med at koble dagtilbuddet til Program for læringsledelse var, at de deltagende kommuner fik mulighed for at lave en sammenhængende indsats for 0-15 års området. Dagtilbudsdelen af Program for læringsledelse var finansieret af kommunerne selv.

De deltagende kommuner i Dagtilbudsdelen af Program for læringsledelse var: Hedensted, Billund, Kolding, Fredericia, Svendborg og Nordfyn. Samlet vedrører programmet 175 matrikler (børnehaver, vuggestuer og dagpleje), 250 i ledelserne, 2700 pædagogisk personale, 31.000 børn og heraf ca. 4500 i alderen 4 – 5 år.

Det overordnede mål for PFL-dagtilbud har været at forbedre alle implicerede børns trivsel, læring og udvikling. Den pædagogiske praksis i dagtilbud er defineret af læreplaner og læringsmål, og begrebet synlig læring har vundet indpas overalt. Vores fælles ansvar er, at alle børn udvikler sig, lærer mest muligt og trives bedst muligt. Derfor er vi alle sammen læringsledere: medarbejdere og ledere i dagtilbud leder læring, og det samme gør dagtilbudsledere og forvaltningsmedarbejdere. Vi leder først og fremmest børns trivsel, udvikling og læring, men vi leder også medarbejderes og kollegers læring.

Programmet varede fire år og blev ledet af Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP).