Studie om kvalitet i daginstitutioner og Læringsrapport T3

Rapporten “Perspektiver på kvalitet i daginstitutioner – resultater fra et kvalitativt studie i seks kommuner” af Professor Charlotte Ringsmose, AAU, og Læringsrapport T3 fra PFL-dagtilbud “Systematisk arbejde over tid betaler sig” er nu begge tilgængelige som open access-udgivelser.

Perspektiver på kvalitet i daginstitutioner – resultater fra et kvalitativt studie i seks kommuner
Det kvalitative studie er lavet på baggrund af de kvantitative kortlægninger i Program for læringsledelse – dagtilbud. I studiet er daginstitutionens praksis undersøgt gennem interviews og observationer og uden forudgående kendskab til scoringer i den kvantitative kortlægning.

Undersøgelsen er gennemført med henblik på at udvikle anbefalinger, redskaber og tilgange, som kommunerne kan anvende i deres arbejde med at mindske spredningen i kvalitet og arbejdet med at udvikle høj kvalitet i alle børns læringsmiljøer. Læs studiet her

Systematisk arbejde over tid betaler sig. Resultater fra Program for læringsledelse – dagtilbud
Læringsrapport T3, Systematisk arbejde over tid betaler sig, indeholder de samlede resultater fra kortlægningen i PFL-dagtilbud i efteråret 2019.

Kortlægningsundersøgelsens resultater er tidligere bearbejdet i 6 kommunale læringsrapporter, der omhandlede udfordringer og styrker i den enkelte kommunes dagtilbud. Med denne rapport foreligger således de samlede resultater. Læs rapporten her