Program for læringsledelse – skole (2015 – 2019)

Program for læringsledelse – skole 2015 – 2019 (PFL-skole) var et skoleudviklingsprogram bestående af et partnerskab mellem tretten danske kommuner, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) ved Aalborg Universitet og Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK). Program for læringsledelse – skole modtog i efteråret 2014 en bevilling på 21 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden.

Målet for programmet var, at de deltagende skoler efterlevede skolereformens mål om at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som de kan, at de skal mindske betydningen af elevernes sociale baggrund i forhold til faglige resultater, og at de skal styrke tilliden til og trivslen i folkeskolen, blandt andet gennem en øget respekt for professionel viden og praksis. Programmets hypotese var, at hvis pædagogiske indsatser systematisk understøttes af og bevidst arbejder på grundlag af data for læring og trivsel og med udgangspunkt i forskningsbaseret viden om, hvad der virker bedst, vil dette føre til en markant, dokumenterbar forøgelse af børns læring og trivsel, af forældrenes tillid til skolen og af medarbejdernes professionelle selvanerkendelse.

I programmet blev der især lagt vægt på gennem forsknings- og datainformeret kompetenceudvikling at sikre, at lærere, pædagoger og ledere arbejder på basis af viden om elevernes læring og trivsel, og at indsatsen er fokuseret på lærings-, trivsels- og kompetencemål.

PFL-skole varede fire år og byggede på et gensidigt samarbejde mellem LSP, COK og de tretten kommuner: Billund, Fredericia, Frederikssund, Haderslev, Hedensted, Holbæk, Horsens, Kolding, Nordfyn, Roskilde, Svendborg, Thisted og Vesthimmerland. Samlet vedrørte programmet ca. 240 skoler (matrikler) fordelt på de tretten deltagende kommuner.