Ressourceperson

Netværksrum
Indgang til digitalt netværksrum for ressourcepersoner:


Kompetenceforløb for kommunale ressourcepersoner
De kommunale ressourcepersoner fra fx PPR og andre kommunale støtte- og ressourcemiljøer skal i programmet være den lokale, eksterne funktion, der støtter op om teamet som et professionelt læringsfællesskab. De kommunale ressourcepersoner  bliver i den forbindelse et vigtigt bindeled mellem det enkelte dagtilbud/skole og forvaltningen.

De kommunale ressourcepersoner  skal i samarbejde med ledelsen i dagtilbud eller skole bidrage til:

  • At det enkelte team arbejder data- og forskningsinformeret, samt målstyret i forhold til børns læring og trivsel
  • At det enkelte team er lærende teams, der med udgangspunkt i arbejdet med børns læring og trivsel også får fokus på egen og fælles professionelle praksis
  • At der i teamet etableres en ligeværdig og anerkendende kommunikation om teamets evidensinformerede praksis.

Læs mere om kompetenceforløbet for de kommunale ressourcepersoner her:

Møde_1200 x 420