Ledelse

Netværksrum
Indgang til digitalt netværksrum for ledelsen i dagtilbud og skole findes her:

Dagtilbud
Skole


I ´Program for Læringsledelse´ skal skolen og dagtilbuddets ledelse have fokus på:

  • Folkeskolereformens målsætninger/lov om pædagogiske læreplaner
  • Læringsledelse
  • Anvendelsen af data og forskningsbaseret viden i ledelsesmæssige sammenhænge

De specifikke mål for kompetenceforløbet er derfor:

  • At kunne udøve ledelse i forhold til specifikke, målbare mål (læringsmål-orienteret ledelse)
  • At kunne udøve ledelse på baggrund af data om børnenes/elevernes læring, trivsel og læringsudbytte samt skolens/dagtilbuddets udvikling (datainformeret ledelse)
  • At kunne basere skole- og dagtilbudsudvikling og indsatser på forskningsbaseret viden om, hvilke pædagogiske og ledelsesmæssige interventioner og initiativer, der virker bedst (forskningsinformeret ledelse)

Kompetenceforløbet for skolen og dagtilbuddets ledelse er organiseret som ca. tre – fire ledelsesseminarer pr. skoleår.

Læs mere om kompetenceforløbet for ledelse 2015/2016 her:

Skole

Dagtilbud

IMG_0602