Medarbejder

Netværksrum
Indgang til digitalt netværksrum for medarbejdere findes her

Grundforløb: Dagtilbud
Kompetencepakker: Dagtilbud

Grundforløb: Skole
Kompetencepakker: Skole


Kompetenceforløb for lærere og pædagogisk personale i skole og dagtilbud
I Læringsledelse skal lærere og pædagogisk personale i skole og dagtilbud have fokus på:

  • Barnets/elevens læring og trivsel
  • Målstyring
  • Anvendelsen af data og resultater i didaktiske og pædagogiske sammenhænge
  • Teamsamarbejde som et professionelt læringsfællesskab.

Målene for kompetenceforløbene for lærere og pædagoger i skole og dagtilbud er:

  • At styrke og udvikle de enkelte lærere og pædagogiske personales kompetencer til at tilrettelægge og gennemføre læringsmålstyret pædagogisk praksis/undervisning.
  • At styrke og professionalisere teamsamarbejdet om børnenes/elevernes læring og trivsel
  • At styrke og udvikle metoder til at anvende viden om, hvad der virker bedst og således gøre brug af data til synliggørelse af børnenes/elevernes læring og trivsel.

Læs mere om kompetenceforløbene medarbejdere i skole og dagtilbud her:

Gem