Lederseminarer

Den 20. og 21. marts 2019 afholdt Program for læringsledelse regionale lederseminarer for dagtilbuds- og skoleledelser samt kommunale ressourcepersoner.

På de regionale seminarer holdt Thomas Nordahl oplæg med temaet: “Hvordan forstå og utvikle læreres og pedagogers forventning til egen mestring i dagtilbud og skole?”

Thomas Nordahl tog afsæt i international forskning, der viser, at den kollektive forventning til egen mestring er én af de faktorer, der har absolut størst betydning for børns og unges læring og udvikling.

Thomas Nordahl fremlagde, hvorfor denne kollektive tro på egen mestring er så vigtig for børns og unges læring, og han belyste, hvordan der kan udvikles en sådan forventning om mestring i skoler og i dagtilbud.

Se program fra dagene her