PFL-dagtilbud

Dagtilbudsdelen af Program for læringsledelse baserer sig på de samme ideer og knytter sig tæt til Program for læringsledelse, som i efteråret 2014 modtog en bevilling på 21 millioner kroner fra A.P. møller Fonden, og som 13 danske kommuner deltager i. Målet med at koble dagtilbuddet til program for læringsledelse er at de deltagende kommuner får mulighed for at lave en sammenhængende indsats for 0-15 års området. Dagtilbudsdelen af Program for læringsledelse er finansieret af kommunerne selv.

De deltagende kommuner i Dagtilbudsdelen af Program for læringsledelse er: Hedensted, Billund, Kolding, Fredericia, Svendborg og Nordfyn. Samlet vedrører programmet 175 Matrikler (børnehaver, vuggestuer og dagpleje), 250 i ledelserne, 2700 pædagogisk personale, 31.000 børn og heraf ca. 4500 i alderen 4 – 5 år.

Det overordnede mål for Dagtilbudsdelen af Program for læringsledelse er at forbedre alle implicerede børns trivsel, læring og udvikling. Den pædagogiske praksis i dagtilbud er defineret af læreplaner og læringsmål, og begrebet synlig læring har vundet indpas overalt. Vores fælles ansvar er, at alle børn udvikler sig, lærer mest muligt og trives bedst mulig. Derfor er vi alle sammen læringsledere: medarbejdere og ledere i dagtilbud leder læring, og det samme gør dagtilbudsledere og forvaltningsmedarbejdere. Vi leder først og fremmest børns trivsel, udvikling og læring, men vi leder også medarbejderes og kollegers læring.

Programmet varer fire år og ledes af Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP).