Afsluttende seminar i Program for læringsledelse – dagtilbud

Tirsdag d. 6. oktober 2020 holdt Program for læringsledelse – dagtilbud et afsluttende mini-seminar for programejere, koordinatorer og nøglepersoner i de 6 deltagende kommuner.

Grundet Covid-19 var det endnu engang nødvendigt at flytte den store afsluttende konference, der var planlagt denne dag, men en markering af projektets afslutning blev alligevel gennemført med dette mini-seminar. Den afsluttende konference afholdes d. 4. maj 2021 i Kolding.

På seminaret var der oplæg fra Bent B. Andresen om de vigtigste fund i evalueringen af PFL – dagtilbud, fra Charlotte Ringsmose om indikatorer og perspektiver på arbejdet med kvalitet, fra Line Skov Hansen om brug af data og forskningsviden som et fælles tredje, og fra Norge blev der streamet et oplæg af Thomas Nordahl om sammenhæng i arbejdet med læringsmiljøerne fra T1 – T3.

Det fulde program fra seminaret kan ses her

Links til de afsluttende rapporter i PFL-dagtilbud samt evalueringen af PFL-dagtilbud:

(Foto: Julie Nedergaard Svane)