Kvalitet i dagtilbud – sådan: Set i et ledelsesperspektiv

Den 21. november 2018 afholdt Program for læringsledelse – dagtilbud den 4. årlige konference for 250 chefer, ledelses- og ressourcepersoner i dagtilbud. Temaet for dagen var “Kvalitet i dagtilbud – sådan: Set i et ledelsesperspektiv”.

Konferencen havde et ledelsesmæssigt fokus på temaer som data- og forskningsinformeret forbedringsarbejde, evaluering, organisatoriske sammenhænge samt koblingen mellem dagtilbudsreformens mål om bedre læring og trivsel for alle og øget kvalitet i dagtilbuddene. Konferencen var bygget op over plenumoplæg med mulighed for spørgsmål og kollegiale drøftelser.

  • Se program fra dagen her
  • PPT fra dagens oplæg findes her
  • Se billeder fra dagen her