Midtvejskonference i PFL-Skole

Den 30. januar 2018 afholdte skoledelen af Program for læringsledelse Midtvejskonference for skoleledere. Dagen blev afholdt på Munkebjerg hotel i Vejle.

Formålet med Midtvejskonferencen var:

  • At deltagerne skulle videndele om arbejdet i Program for læringsledelse på tværs af kommunerne
  • At deltagerne skulle samarbejde i programmets store professionelle læringsfællesskab
  • At give deltagerne ny viden og inspiration, at arbejde videre med i egen kommune.

Dagen var bygget op omkring en række oplæg fra repræsentanter fra de deltagene kommuner. Om formiddagen var fokus på at fremlægge og drøfte succeshistorier i arbejdet med PFL, mens der om eftermiddagen blev fokuseret på det, der har været udfordrende. Dagen blev afsluttet med et oplæg omkring Samskabelse og Capacity Building af professor Hanne Kathrine Krogstrup.

  • Se programmet fra dagen her
  • Se billeder fra dagen her