Læringsrapport – dagtilbud

2016-08-25_2148Dagtilbudsdelen af Program for Læringsledelse gennemførte i efteråret 2015 en omfattende kortlægning i 5 danske kommuner.  Kortlægningen blev foretaget af LSP, Aalborg Universitet og i den sammenhæng er læringsmiljøet i i alt 149 dagtilbud kortlagt. Disse 149 dagtilbud repræsenterer ca. 4000 børn og ca. 1600 fagprofessionelle.

Resultaterne fra den første kortlægningsundersøgelse er bearbejdet til 5 individuelle, kommunale læringsrapporter, der skildrer udfordringer og styrker i den enkelte kommunes dagtilbud.

Udover disse kommunale læringsrapporter, er der også udarbejdet en sammenfattende rapport, der formidler de samlede resultater fra den første kortlægningsundersøgelse i dagtilbudsdelen af Program for Læringsledelse. Denne rapport giver et enestående nærbillede af læringsmiljøet i de danske dagtilbud netop nu. Hvor lykkes indsatsen? Hvor er udfordringerne? Hvordan takler vi dem og kommer videre?

Hele rapporten kan hentes her

En sammenfatning af den samlede rapport kan hentes her