Velkommen

Velkommen til hjemmesiden for Læringsledelse.
 
Læringsledelse er et initiativ under LSP – Laboratorium for Praksisrettet dagtilbuds- og skoleforskning, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet, der omhandler samarbejde mellem forskning og praksis med fokus på opbygning af en kollektiv og sammenhængende forbedringsindsats omkring arbejdet med kvalitet i dagtilbud og skole, hvor kortlægning og kapacitetsopbygning er vigtige elementer.