T5: Kolding Kommune har for femte gang kortlagt kvaliteten i dagtilbud

I efteråret 2023 var det igen tid til at kortlægge læringsmiljøet i Kolding Kommunes dagtilbud, og i ugerne 38-41 blev kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø således kortlagt for femte gang siden 2016.

I kortlægningen (T5) deltog 37 dagtilbud fordelt på 50 matrikler med omkring 1000 fagprofessionelle og ca. 1800 af dagtilbuddenes 4-5-6-årige børn.

Svarprocenterne for kortlægningen i Kolding Kommune var igen bemærkelsesværdigt høje. Hele 77,7% af forældrene til børn i dagtilbud har denne gang besvaret undersøgelsen og med øvrige svarprocenter, der ligger mellem 88,6% og 98,4%, giver T5 et godt datagrundlag fra børn, forældre, kontaktpædagoger, det øvrige pædagogiske personale og dagtilbudsledelser at arbejde videre med.

Efter en kvalitetssikring fik dagtilbudsledelser i december måned adgang til egne data, og herefter har dagtilbuddene mulighed for at anvende data til at identificere, hvad man lykkes særligt godt med og hvilke områder af den pædagogiske praksis, som bør analyseres nærmere med henblik på at vælge den rigtige indsats for forbedring af dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljø.

Til april afholdes læringssamtaler, hvor forvaltning og forskere fra AAU mødes med kommunens fem ledelsesnetværk og drøfter de foreløbige analyser samt valg af indsatser, som ledelsen i det enkelte dagtilbud, med afsæt i kortlægningen, har arbejdet med. 

Dagtilbuddene i Kolding Kommune fortsætter således det vigtige arbejde med at sikre, at alle børn i kommunen har adgang til et inkluderende pædagogisk læringsmiljø, der sikrer lige muligheder for trivsel, læring og udvikling. En opgave, som for at lykkes, kalder på samarbejde mellem forvaltning og dagtilbud såvel som mellem ledelse og medarbejdere i det enkelte dagtilbud.

Læs evt. mere om LSP’s kortlægningsundersøgelse her