Kolding Kommune har været på studietur til Norge

Den 3. – 6. oktober 2023 rejste en gruppe af dagtilbudsledere og forvaltningsmedarbejdere fra Kolding Kommune på studietur til Norge, nærmere bestemt til Hamar, Innlandets Fylke. Med på turen var også studielektor Line Skov Hansen og seniorrådgiver-emeritus Ole Hansen fra LSP, Aalborg Universitet.

Formålet var bl.a. at besøge Stange, Ringsaker, Hamar og Løten Kommuner, der i samarbejde med SePU – Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning, Høgskolen i Innlandet, gennem projektet ‘Kultur for Læring’, har arbejdet på nogle af de samme måder, som Kolding Kommune gør i det samarbejde, de siden 2016 har haft med LSP.

Studieturen, der var planlagt i et samarbejde mellem SePU, LSP, Kolding, Løten, Hamar, Stange og Ringsaker kommuner bød bl.a. på et besøg på Høgskolen i Innlandet, hvor deltagerne bl.a. hørte om den norske pædagoguddannelse samt om de muligheder for økonomisk støtte til kompetenceudvikling og efteruddannelse, som kommuner og regioner i Norge har mulighed for at tilgå.

Derudover var der indlagt børnehavebesøg samt besøg på Hamar Rådhus, hvor temaer som forvaltningsledelse og administration, pædagogisk praksis og arbejdet med kvalitet i Hamarregionens børnehaver blev drøftet. Turen blev afsluttet med en spændende fagdag i ‘Prøjsenhuset’ med oplæg af professor Thomas Nordahl om ‘Inkluderende barnehagemiljø’ og af ledere fra de fire kommuner, der bl.a. fortalte om deres arbejde med ‘Inkluderende pedagogisk praksis i barnehagen’, ‘Realfag i praksis i barnehagen’ og ‘Tidlig innsats og inkludering gjennom barns språkutvikling’.

Blandt deltagerne var der enighed om, at studieturen var en unik og berigende mulighed for at hente inspiration til det fortsatte arbejde med kvalitet hjemme i egen dagtilbudspraksis, såvel som mellem dagtilbud og forvaltning. Ligeledes åbnede turen deltagernes øjne for ligheder og forskelle mellem danske og norske forhold, ligesom den styrkede samarbejdet med de fire norske kommuner, der tidligere har været på en lignende studietur i Kolding.