T5: Kolding Kommunes dagtilbud kortlægges for femte gang

I ugerne 38-41 2023 kortlægger Kolding Kommune for femte gang læringsmiljøerne i deres dagtilbud.

Det betyder, at dagtilbuddenes fagprofessionelle, forældre og de 4-, 5-, og 6-årige børn i dagtilbud svarer på spørgeskema om dagtilbuddenes pædagogiske læringsmiljø, og de hjælper hermed med at sikre et godt datagrundlag, som det pædagogiske personale og ledelserne kan arbejde videre med. Kortlægningen er en del af forsknings- og udviklingsprojektet Læringsledelse – dagtilbud 2021-2025.

Efter en kvalitetssikring får dagtilbuddets ledelse adgang til egne data, der anvendes til at identificere, hvad dagtilbuddet lykkes særligt godt med og hvilke områder af den pædagogiske praksis, som bør analyseres nærmere med henblik på at vælge den rigtige indsats for forbedring af dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljø.

Kortlægningen foregår i et samarbejde med LSP, Institut for Kultur og Læring, AAU, og Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning (SePU), Høgskolen i Innlandet, Norge. Sidste kortlægning foregik i efteråret 2021.

Læs mere om LSP-kortlægninger her