T4: For fjerde gang er kvaliteten i dagtilbuddene i Kolding Kommune kortlagt

I ugerne 39-41 i 2021 blev læringsmiljøet kortlagt for fjerde gang i Kolding Kommunes dagtilbud.

I kortlægningen deltog 37 dagtilbud med ca. 1000 fagprofessionelle og forældre. Desuden besvarede ca. 1800 4-5-6-årige børn også undersøgelsens spørgeskema, der henvender sig til dagtilbuddets ældste børn.

Svarprocenterne for kortlægningen var høje. 69,1% af dagtilbuddenes forældre har besvaret undersøgelsen, og med svarprocenter på mellem 91,4% og 97,8% er der et godt datagrundlag fra børnene, deres kontaktpædagoger, det øvrige pædagogiske personale og ledelserne at arbejde videre med.

Efter en kvalitetssikring har dagtilbuddets ledelse fået adgang til egne data, der anvendes til at identificere, hvad dagtilbuddet lykkes særlig godt med og hvilke områder af den pædagogiske praksis, som bør analyseres nærmere med henblik på at vælge den rigtige indsats for forbedring af dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljø.

Endvidere er det muligt at sammenholde data fra alle dagtilbuddene i Kolding Kommune for derved at identificere eventuelle forskelle i kvaliteten. Variationen i kvalitet kan knytte sig både til ledelse i institutionerne, det professionelle fællesskab og samarbejde mellem medarbejderne, børnenes trivsel, deres sproglige, sociale og motoriske udvikling og deres forhold til de voksne i dagtilbuddet. I Kolding Kommune anvendes denne viden om forskelle i kvalitet til det fortsatte arbejde med at sikre, at alle børn har adgang til et inkluderende pædagogisk læringsmiljø, der sikrer lige muligheder for trivsel, læring og udvikling.

Her et år efter den sidste kortlægning er Kolding Kommunes dagtilbud godt i gang med det fortsatte arbejde med forbedring af kvaliteten. Gennem systematisk analyse er der identificeret områder med behov for forbedring, og man er i fuld gang med diverse forbedringsindsatser, læringssamtaler, forløb med inddragelse af personale, pædagogiske konsulenter og forvaltning, arbejdet med kompetencepakker, KIDS-observationer m.m.

Læs mere om LSP’s kortlægningsundersøgelse her