Udbytterig dag på LSP-konferencen ‘Sammen om Kvalitet’

Tirsdag d. 27. september 2022 afholdt Laboratorium for Praksisrettet Dagtilbuds- og Skoleforskning (LSP) v. Aalborg Universitet dagtilbudskonferencen ‘Sammen om Kvalitet’ med deltagelse af  ca. 220 chefer, ledelses- og ressourcepersoner på dagtilbudsområdet fra både Danmark og Norge.

Dagens tema ‘Sammen om Kvalitet’ blev udfoldet på inspirerende vis af oplægsholderne professor Thomas Nordahl, SePU, professor Charlotte Ringsmose, AAU, professor May Britt Drugli, NTNU og forskningsleder Janne Hedegaard Hansen, Københavns Professionshøjskole.

Udover plenumoplæggene var der afsat tid til at besøge workshops med oplæg og drøftelser af eksempler fra praksis. De fem forskellige workshops omhandlede emner som:

  • Forbedring og forståelse af læringsmiljøer v/ Bent B. Andresen
  • Inddragelse af børns perspektiver i tilsyns- og kvalitetsarbejde på dagtilbudsområdet v/ Persille Schwartz og Johanne Kirkeby, STUK
  • Det nytter at gøre noget – små og store greb i arbejdet med kvalitet v/ Marianne Lund Sørensen og Charlotte Neess Juhl Hansen, Kolding Kommune
  • Hvordan bliver vi bedre med data? v/ Veronica Grøtlien og Aina Kjernli Karlsen, SePU
  • Bliv klogere på ‘åbne samtaler’ v/ Mette Ingemann Uhre og Kirsten Kvist, Københavns Kommune

Formålet med dagens forskellige oplæg var videndeling mellem forskning og praksis og mellem dagtilbuddenes fagprofessionelle. Tak for det store deltagerengagement om en vigtig fælles opgave!

  • Se program fra dagen her
  • PPT fra dagens oplæg findes her