Dagtilbudskonference 2022: Reservér den 27. september

Tirsdag den 27. september 2022 afholder LSP – Laboratorium for Praksisrettet Dagtilbuds- og Skoleforskning, Aalborg Universitet, dagtilbudskonferencen ‘Sammen om kvalitet’ – så sørg allerede nu for at reservere denne dag i kalenderen.

Konferencen sætter fokus på kvalitet i dagtilbud og på forskningsinformeret forbedringsarbejde gennem samarbejde mellem forskere, forvaltninger, medarbejdere og ledelser i dagtilbud. Konferencedagen vil indeholde faglige oplæg i plenum samt workshops over forskellige temaer med relevans  for arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

Læs mere om dagen her

Program for dagen samt tilmeldingslink kan findes på www.lsp.aau.dk primo juni.