Dagtilbudskonferencen ‘Sammen om kvalitet’ d. 27/9

Tirsdag den 27. september 2022 afholder LSP – Laboratorium for Praksisrettet Dagtilbuds- og Skoleforskning, Aalborg Universitet, dagtilbudskonferencen ‘Sammen om kvalitet’ – så sørg allerede nu for at reservere denne dag i kalenderen.

Konferencen sætter fokus på kvalitet i dagtilbud og på forskningsinformeret forbedringsarbejde gennem samarbejde mellem forskere, forvaltninger, medarbejdere og ledelser i dagtilbud. Konferencedagen vil indeholde faglige oplæg i plenum samt workshops over forskellige temaer med relevans  for arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

Se program for dagen og tilmeld dig konferencen her.