Læringsledelse – dagtilbud

Fra 2021 – 2025 danner forsknings- og udviklingsprojektet Læringsledelse – dagtilbud en vigtig ramme om den retning, som de kommunale børnehaver, vuggestuer og dagplejere i Kolding Kommune skal udvikle sig i. Projektet, der er en fortsættelse af Program for læring – dagtilbud, hvor seks kommuner deltog, er et samarbejde mellem Kolding Kommune og LSP – Laboratorium for praksisrettet dagtilbuds- og skoleforskning, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet (AAU).

Læringsledelse – dagtilbud tager afsæt i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, og det bygger på en tilgang, hvor samarbejde, sammenhæng og en systemomfattende indsats i arbejdet med kvalitet, kobles med pædagogisk analyse af data og brug af forskningsviden som afsæt for at skabe systematik i fælles drøftelser, faglige refleksioner og evaluering med arbejdet med at skabe dagtilbud af høj kvalitet for alle børn.

Læs mere om projektet her