Bogudgivelse: Hvordan bliver vi bedre med data?

Programkoordinatorerne fra Læringsledelse – dagtilbud og skole har, sammen med kolleger fra kommuner i Innlandet i Norge, forfattet bogen “Hvordan bliver vi bedre med data? Brug af kortlægningsresultater og forskningsbaseret viden i professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud og skole.”

Bogen udgives på Dafolo Forlag og handler om, hvordan man kan anvende kortlægningsresultater og anden forskningsbaseret viden til støtte for professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud og skole.

Bogen indeholder en række konkrete eksempler fra kommuner i Norge og Danmark, der viser, hvordan data kan give indsigter, der i sidste ende kan føre til en forbedring af praksis.

Det er således kortlægninger af læringsmiljøet i dagtilbud og skoler samt det forsknings-informerede forbedringsarbejde, der er bogens fokusområde. Kortlægningerne er gennemført i de to skandinaviske udviklingsprojekter Kultur for Læring fra Innlandet Fylke i Norge, hvor 22 kommuner deltager, samt Program for læringsledelse, der involverer 13 kommuner fordelt over hele Danmark. I skoledelen deltager 13 kommuner og i dagtilbudsdelen 6. Her er informanterne børn, forældre, personale og ledelser, og dataindsamlingen er den hidtil største gennemført i Skandinavien.

Link til bogen findes her

Se bogens indholdsfortegnelse og forord her