Programkoordinator

Netværksrum
Indgang til digitalt netværksrum for programkoordinatorer i dagtilbud findes her


Programkoordinator
I forbindelse med den kommunale deltagelse i program for læringsledelse har den enkelte kommune udpeget 1-2 programkoordinatorer. Programkoordinators rolle er bl.a.

  • at koordinere kompetenceforløbene for medarbejderne i kommunen
  • at organisere kommunale samlinger, seminarer etc. i forbindelse med programmet
  • at sikre, at kortlægningerne organiseres så de forløber planmæssigt i kommunen
    (fx oprettelse på portal, organisering, svarprocent mv.)
  • at være den kommunale kontaktperson til programmet
  • at sikre at alle implicerede er informerede om projektet
  • at sikre en løbende information og orientering om programmets udvikling, både lokalt og i forhold til LSP
  • at være kommunal dialogpartner til programmet (kontaktperson og koordinator)

I programmet vil der løbende blive arrangeret netværksdage for de lokale programkoordinatorer.