LSP

2015-08-12_2248

LSP (Laboratorium for forskningsbaseret skoleledelse og pædagogisk praksis) er et forskningslaboratorium under Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet. LSP har specialiseret sig i forskningsbaseret udvikling af læringsmiljøet i skoler og dagtilbud i samarbejde med praksisaktører, ofte i kommuneomfattende projekter.  Grundprincippet i alle LSP’s forsknings- og udviklingsprojekter er, at den forskning som laboratoriet driver primært skal være praksis- og professionsorienteret og knyttes til områder som:

  • udvikling af skoler/dagtilbud og læreres og pædagogers pædagogiske praksis
  • lærer- og pædagoguddannelser
  • dansk og international uddannelsesforskning

Udover et tæt samspil mellem forskere, professionseksperter og praktikere, består LSP’s tilgang til forsknings- og udviklingsprojekter af grundelementer som: Fælles operationaliserbare mål, kompetenceudvikling af de pædagogiske medarbejdere, samt udvikling af en evidensinformeret praksis i dagtilbud og skole på baggrund af en forskningsindsats med kvantitativ effektforskning og kvalitative studier.

Læs mere om LSP her