Medarbejder

Netværksrum
Indgang til digitalt netværksrum for medarbejdere findes her

Grundforløb: Dagtilbud
Kompetencepakker: Dagtilbud

NB: Kompetencepakke for dagplejere (2 moduler) ligger under linket til grundforløb

Grundforløb: Skole
Kompetencepakker: Skole

NB: Medarbejdere i skole, der løste første e-lærings-grundmodul i 2015 skal logge ind med brugernavnet medarbejder2


Kompetenceforløb for lærere og pædagogisk personale i skole og dagtilbud
I Program for læringsledelse skal lærere og pædagogisk personale i skole og dagtilbud have fokus på:

  • Barnets/elevens læring og trivsel
  • Målstyring
  • Anvendelsen af data og resultater i didaktiske og pædagogiske sammenhænge
  • Teamsamarbejde som et professionelt læringsfællesskab.

Målene for kompetenceforløbene for lærere og pædagoger i skole og dagtilbud er:

  • At styrke og udvikle de enkelte lærere og pædagogiske personales kompetencer til at tilrettelægge og gennemføre læringsmålstyret pædagogisk praksis/undervisning.
  • At styrke og professionalisere teamsamarbejdet om børnenes/elevernes læring og trivsel
  • At styrke og udvikle metoder til at anvende viden om, hvad der virker bedst og således gøre brug af data til synliggørelse af børnenes/elevernes læring og trivsel.

Læs mere om kompetenceforløbene medarbejdere i skole og dagtilbud her:

 

 

Gem