PLF-målsætninger

Den 28. oktober 2014 bevilgede A. P. Møller Fonden 21 millioner kroner til ”program for forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling”, i daglig tale: Program for læringsledelse – skole.

Programmet ledes af LSP, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP), Aalborg Universitet og det gennemføres i samarbejde med Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK). I skoledelen af program for læringsledelse deltager 13 danske kommuner: Haderslev, Svendborg, Holbæk, Thisted, Vesthimmerland, Billund, Roskilde, Fredericia, Horsens, Nordfyn, Frederikssund, Hedensted og Kolding. Samlet deltager 207 skoler, 74.000 folkeskoleelever og godt 9.000 lærere, pædagoger og skoleledere. I programmet vil der bl.a. blive gennemført tre kortlægninger blandt alle elever, lærere, pædagoger, ledere og forældre, samt kompetenceforløb for hhv. skoleledelser, lærere og pædagoger og kommunale ressourcepersoner med udgangspunkt i kortlægningernes resultater.

Programmets mål er, at de deltagende skoler efterlever skolereformens mål om, at de skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som de kan, at de skal mindske betydningen af elevernes sociale baggrund i forhold til faglige resultater, og at de skal styrke tilliden til og trivslen i folkeskolen gennem respekt for professionel viden og praksis. Programmets kvantitative kortlægninger vil være med til at dokumentere om målet nås.

Programmet tager udgangspunkt i metoder, som allerede er afprøvet af Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP), Aalborg Universitet gennem et par år i Kristiansand kommune (Norge), og som er blevet brugt i pilotprojekter med alle skoler i Fredericia og Brønderslev kommuner siden 2013. Desuden er det inspireret af den skoleudvikling, som er gennemført med ca. 5000 skoler i Ontario-provinsen i Canada siden 2004 med resultater, der nyder international anerkendelse.