LSP og COK

LSP logo med tekst SORT web

LSP (Laboratorium for forskningsbaseret skoleledelse og pædagogisk praksis) er et forskningslaboratorium under Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet. LSP har specialiseret sig i forskningsbaseret udvikling af læringsmiljøet i skoler og dagtilbud i samarbejde med praksisaktører, ofte i kommuneomfattende projekter. Grundprincippet i alle LSP’s forsknings- og udviklingsprojekter er, at den forskning som laboratoriet driver primært skal være praksis- og professionsorienteret og knyttes til områder som:

  • udvikling af skoler/dagtilbud og læreres og pædagogers pædagogiske praksis
  • lærer- og pædagoguddannelser
  • dansk og international uddannelsesforskning

Udover et tæt samspil mellem forskere, professionseksperter og praktikere, består LSP’s tilgang til forsknings- og udviklingsprojekter af grundelementer som: Fælles operationaliser bare mål, kompetenceudvikling af de pædagogiske medarbejdere, samt udvikling af en evidensinformeret praksis i dagtilbud og skole på baggrund af en forskningsindsats med kvantitativ effektforskning og kvalitative studier.

Læs mere om LSP her


cok_logografik_rgb

COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling)er ejet af KL og kommunerne. COK er en af Danmarks største virksomheder inden for kompetenceudvikling og efteruddannelse, og hvert år gør 25.000 kommunale politikere, ledere og medarbejdere brug af vores tilbud.

Fælles for kompetenceudviklingsaktiviteterne er, at COK sigter efter at møde kommunerne med rekvirerede, skræddersyede og evidensinformerede læringsforløb udviklet med udgangspunkt i den kommunale strategi og med inddragelse af relevante aktører og samarbejdspartnere. Det betyder, at vi arbejder strategisk og organisatorisk med kompetenceudvikling – og kapacitetsopbygning. Kompetenceudviklingsaktiviteter skal understøtte udvikling af de kommunale velfærdsydelser og bidrage til at udvide deltagernes handlingsrepertoire, både i den enkelte kommune op på tværs af kommunegrænser.

COK beskæftiger sig med skoleudvikling – især med fokus på skoleledelse. Af udvalgte eksempler kan nævnes:

  • COKs deltagelse i Det nationale dialogforum for skoleledelse.
  • COKs samarbejde med KL i 2013 om et 3 dages læringsforløb for mere end 4.400 medlemmer af landets skoleledelser fra alle 98 kommuner. Her var fokus på faglige og ledelsesmæssige udfordringer i forbindelse med implementering af folkeskolereformen.
  • COKs skolelederuddannelse på diplomniveau.
  • Kommunale skoleudviklingsprojekter, fx inden for de 7 ledelsesfelter.

Læs mere om COK her