Datainformeret skoleledelse

D. 21.4.2015 holdt skoleleder Cath Smith oplæg for 255 af skolelederne i Program for læringsledelse. Cath Smith er skoleleder på Bow School i London-bydelen, Tower Hamlet, der er et af Englands fattigste skoledistrikter med størst andel af tosprogede elever. Bow School har ligesom mange andre skoler i Tower Hamlet undergået en bemærkelsesværdig udvikling, hvad angår resultater omkring elevers læring og trivsel. I sit oplæg fortalte Cath Smith bl.a. om forandringsarbejdet på Bow School og om sit ledelsesarbejde med data om især elevernes læring. For Cath Smith indebærer arbejdet med data bl.a.:

  • at der er fokus på fremgang for den enkelte elev
  • at data om elevers læring og trivsel bruges som baggrund for ledelsesarbejdet med både elevers og medarbejderes læring
  • at medarbejdere, elever og forældre inddrages og orienteres omkring arbejdet med data

I 2013 blev udviklingsarbejdet i Tower Hamlet sammenfattet i forskningsrapporten ’Transforming Education for All: the Story of Tower of Hamlet’ (Woods m.fl. 3013). I rapporten fremhæves bl.a. brugen af data som et væsentligt element i den positive skoleudvikling, områdets skoler har gennemgået.

Læs rapporten om skoleudviklingen i Tower Hamlet her
Se oplæg med Cath Smith: