Kvalitet i dagtilbud – På vej

Den 27. november 2017 afholdt dagtilbudsdelen af Program for læringsledelse konference for alle med ledelsesfunktioner (dagtilbudschefer, ledere, mellemledere). Temaet for dagen var “Kvalitet i dagtilbud – på vej”.

Alle deltagende seks kommuner  i Program for læringsledelse – dagtilbud har på nuværende tidspunkt gennemført den 2. kortlægning med deltagelse af 4-5 årige børn, forældre, personale og ledelse. Dagens program afspejlede nogle af de temaer, som resultater fra kortlægningerne generelt har vist, der er brug for at arbejde med i dagtilbud.

  • Se program for dagen her
  • PPT fra dagens oplæg findes her
  • Se billeder fra dagen her