Konference om Professionel Kapital

Andy1Den 31. januar 2017 var skoledelen af Program for Læringsledelse (PFL ) og Dafolo værter for en konference om professionel kapital. Gæsten var professor Andy Hargreaves, som sammen med professor emeritus Michael Fullan er forfatter til bogen “Professional Capital” (2012). Den udkom i 2016 på dansk med titlen “Professionel Kapital” (Dafolo).

Professionel kapital er blevet et af de centrale begreber i den aktuelle uddannelsesforskning og uddannelsesdebat. Det er alment anerkendt, at en af de vigtigste og mest udfordrende professioner i et moderne samfund er lærerprofessionen. Lærerprofessionen er vigtig, fordi det er lærerne og pædagogerne, der bidrager til at skabe næste generations borgere. Den er udfordrende, fordi en af de mest komplekse professionelle opgaver er undervisningsopgaven. Det kræver omfattende didaktiske, pædagogiske, menneskelige og sociale kompetencer at være lærer og pædagog. Det kræver tid og kapacitet til samarbejde. Det kræver, at der opbygges professionel kapital i skoler og dagtilbud.

IMAG0382Foran et publikum på 500 skoleledere gennemgik Andy Hargreaves de tre hovedelementer af professionel kapital:

  • Menneskelig kapital
  • Social kapital
  • Beslutningskapital

I sine oplæg tog Hargreaves afstand fra styringsmetoder som New Public Management og fra snævre test-systemer. Han understregede, at alle professionelle indsatser skal være informeret af evidens, men at data og forskning skal understøtte en bred pædagogisk indsats. For undervisning handler ikke bare om faglig udvikling, men også om trivsel, kreativitet og menneskelige og sociale kompetencer – ikke mindst i vor tid hvor idealet om den frie, oplyste borger igen er sat under pres.

20170131_145840_resizedAndy Hargreaves blev introduceret af Lars Qvortrup, leder af Nationalt Center for Skoleforskning (NCS) og af PFL. Konferencen sluttede med en podiediskussion mellem Hargreaves og Qvortrup om professionel kapital i en dansk kontekst. Konferencen blev faciliteret af Jacob Fuglsang fra Politiken.

  • Se program for dagen her
  • Se billeder fra dagen her