Lederseminarer – skoledelen

Ledelse20161214_142246-2 af professionelle læringsfællesskaber

I skoledelen af Program for Læringsledelse har vi i efteråret 2016 gennemført lederseminarer i de 13 kommuner. Temaet har været: ”Ledelse af professionelle læringsfællesskaber”. Deltagerne har været skolernes ledelsesteam. Indholdet har været en kombination af oplæg om de centrale principper og begreber i forbindelse med ledelse af professionelle læringsfællesskaber, eksempler fra skolernes ledelsespraksis og små refleksionsøvelser, der har lagt op til eftermiddagens workshop, hvor ledelsesteamene, har udarbejdet en handleplan for det videre ledelsesarbejde på skolen. Dagene blev afsluttet med erfaringsudvekslinger mellem ledelsesteamene i videndelingscafeer.

Læringsledelse

Læringsledelse er helt central for et professionelt læringsfællesskab både i forhold til elevernes læring og trivsel og i forhold til teamets egen læring. Professionelle læringsfællesskaber findes i hele det kommunale skolesystem – fra forvaltningen til det enkelte team på skolerne. Skolens ledelsesteams er derfor også at betragte som et professionelt læringsfællesskab, der må arbejde efter de samme principper for læringsledelse, der også gælder for skolens team. Et ledelsesteam skal derfor holde fokus både på elevernes læring, medarbejdernes lærings i de professionelle læringsfællesskaber og ledelsesteamets egen læring.

På billedet er ledere fra Nordfyns Kommune i gang med en af seminarets refleksionsøvelser .