Kvalitet i dagtilbud – hvordan?

img_4987Den 17. november 2016 afholdt dagtilbudsdelen af Program for læringsledelse konference for alle med ledelsesfunktioner (dagtilbudschefer, ledere, mellemledere).

Dagtilbudsdelen af Program for læringsledelse består af følgende seks kommuner: Billund, Fredericia, Kolding, Hedensted, Nordfyn og Svendborg – i alt 175 dagtilbud (dagpleje, vuggestue og børnehave). Alle seks kommuner har på nuværende tidspunkt gennemført den første kortlægning med deltagelse af 4-5 årige børn, forældre, personale og ledelse.

Konferencedagen vekslede mellem faglige oplæg og “markedsplads” hvor praktikere fra de 6 kommuner fortalte om det forbedringsarbejde, der bl.a. foregår i relation til den kommunale deltagelse i Program for læringsledelse.

  • Se program for dagen her
  • Dagens oplæg findes her
  • Se billeder fra dagen her
  • Netværksbogen 2016 – Indhold findes her
  • Netværksbogen 2016 – Omslag findes her