Læringsrapporter

Skoledelen af Program for Læringsledelse gennemførte i efteråret 2015 en omfattende kortlægning i programmets 13 deltagende kommuner.  Kortlægningen blev foretaget af LSP, Aalborg Universitet og i den sammenhæng er læringsmiljøet på i alt 210 skoler kortlagt. Disse 210 skoler repræsenterer knap 80.000 elever og ca. 10.000 fagprofessionelle, hvilket ca. er 10 procent af den danske folkeskole.

Resultaterne fra den første kortlægningsundersøgelse er bearbejdet til 13 individuelle, kommunale læringsrapporter, der skildrer udfordringer og styrker i den enkelte kommunes skolesystem.

Udover disse kommunale læringsrapporter, er der også udarbejdet en sammenfattende rapport, der formidler de samlede resultater fra den første kortlægningsundersøgelse i programmet. Denne rapport giver et enestående nærbillede af den danske folkeskole netop nu. Hvor lykkes indsatsen? Hvor er udfordringerne? Hvordan takler vi dem og kommer videre?

En sammenfatning af den samlede rapport kan ses her