Tegn på kvalitet i dagtilbud

D. 25.11 afholder dagtilbudsdelen af Program for læringsledelse konference for alle med ledelsesfunktioner (dagtilbudschefer, ledere, mellemledere).

Dagtilbudsdelen af Program for læringsledelse består af følgende seks kommuner er: Billund, Fredericia, Kolding, Hedensted, Nordfyn og Svendborg – i alt 175 dagtilbud (dagpleje, vuggestue og børnehave). Fem af de seks kommuner har gennemført den første kortlægning med deltagelse af 4-5 årige børn, forældre, personale og ledelse. Den 6. kommune gennemfører første kortlægning (T1) efterår 2016.

På konferencen fremlægges de allerførste resultater fra denne kortlægning . I Program for Læringsledelse – dagtilbud skabes tætte relationer mellem praksis og forskning i praksis, derfor er konferencens oplægsholdere udvalgte nordiske uddannelsesforskere, som på hver deres vis vil fortælle de godt 300 deltagere, det de ved om dagens tema: “Kvalitet i dagtilbud – hvordan kan børn se, høre og mærke det?”.

Se program for dagen her
Dagens oplæg findes her

Se billeder fra dagen her